Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Truyện của Momo03_house

Đăng bởi: Momo03_house

6494 - 316 - 3

Tác giả: Hoa Vũ Điệp Ảnh Editor : ngải ngải Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng Edit : Đang tiến hành Nguồn :

Đăng bởi: Momo03_house

182993 - 7125 - 31

Hán Việt: Trầm luân ( cao H/NPH ) Tác giả: Trúc Thu Nguồn: Reine Dunkeln Credit: @shell_team Editor: Yuu❤ Đăng tải: momo03_house __🍁_Truyện Đã Được Sự

Đăng bởi: Momo03_house

30160 - 1973 - 14

Hán Việt: Bội luận 【 thân tỷ đệ 】 Tác giả: Lưu Tô Nguồn: Reine Dunkeln Credit by: @NhayLaMotXuThe Editor: Yuu❤ Đăng tải: momo03_house ー 。ー

Đăng bởi: Momo03_house

282 - 26 - 4

[ 🀄The story has stopped! Stories that no one knows! So why don't we start over those stories again? Join us

Đăng bởi: Momo03_house

36846 - 1126 - 14

Hán Việt: Hào môn sủng nhi ( NP,H ) Tác giả: Giang Sơn Như Họa Convert: QingJuan Editor: Yuu❤

Đăng bởi: Momo03_house

4689 - 304 - 13

Tác giả: Cửu Ngư Tình trạng: truyện đang ra ở trung Tình trạng edit :đang chạy Editor : ngải ngải Nguồn

Đăng bởi: Momo03_house

36267 - 2473 - 13

Hán Việt: Bất tưởng hòa nữ chủ thưởng nam nhân ( np ) Tác giả: Mạch Nha Đường Convert: Reine Dunkeln &

Đăng bởi: Momo03_house

406 - 25 - 3

Hán Việt: Hệ thống chi tao khí trực nam Tác giả: Trăn Tứ Tương Editor :ngải ngải Credit by: @sham1m47 Nguồn :của bạn

Đăng bởi: Momo03_house

15722 - 450 - 3

Hán Việt: Cố Gia Tình Sự Tác giả: Hoa Dục Nhiên Convert: Giáp Dã Editor: Yuu❤ Credit by: @sham1m47 Đăng tải: momo03_house ___🍁Truyện Đã Được Sự

Đăng bởi: Momo03_house

74176 - 2543 - 19

Tác giả: Nhật Cửu Sinh Tình Nguồn:QingJuan Credit by : sham1m47 Editor : Yuu❤ Đăng tải: momo03_house __🍁_Truyện Đã Được Sự Chấp Thuận Của Bên