Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Truyện của Munyumi

Đăng bởi: Munyumi

9062 - 250 - 3

hiện đại , đô thị, nhất thụ x nhất công, HE

Đăng bởi: Munyumi

1266 - 64 - 1

đam mỹ, hiện đại, đô thị, nhất công x nhất thụ, sweet, trong sáng dễ thương, HE

Đăng bởi: Munyumi

54151 - 1979 - 26

Tác giả: Lãnh Dực. Thể loại: hiện đại, sinh tử văn, phi nhân loại thụ x tra công. Nguồn bản raw: Wordpress

Đăng bởi: Munyumi

5392 - 238 - 104

《 Tra công, cách ta xa một chút 》 Tác giả: Tiểu Ái Tương Thể loại: đam mỹ, nhất thụ nhất

Đăng bởi: Munyumi

26 - 8 - 7

Tên truyện: Máy tiếp thu tín hiệu cầu cứu (Tổng Anh Mỹ) Tác giả: Trừu Cốt Ma Đao Thể loại: Đam mỹ,

Đăng bởi: Munyumi

20473 - 1103 - 33

Tác phẩm: CMN đời đại học! _ 学生活 Tác giả: Lạc Dực _ 落弋 Editor: Mèo Thể loại: vườn trường, 1×1, bẻ thẳng

Đăng bởi: Munyumi

833 - 73 - 4

Tên truyện: Nỗi ám ảnh công nghệ cao Tác giả: Đại Tiếu Tam Thanh Nguồn raw: http://meideshanzhashu.lofter.com/ Nguồn QT: wattap CuoMing Tình trạng bản

Đăng bởi: Munyumi

113 - 17 - 8

Tên Hán Việt: Toàn thiên hạ phấn ti đô thuyết ngã thị thụ Tác giả: Ngã Tự Đồ Editor: Mèo Tình trạng bản