Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Truyện của Nhainhi

Đăng bởi: Nhainhi

4235 - 66 - 21

THẦY THÍCH TRÍ THOÁT

Đăng bởi: Nhainhi

1 - 1 - 1

Kinh Quán Thế Âm bồ tát cứu khổ nằm trong Vạn tự chánh tục tạng kinh, ta quen gọi là

Đăng bởi: Nhainhi

10230 - 13 - 22

các phương pháp trì chú - chú Hoàng Quý Sơn

Đăng bởi: Nhainhi

38 - 0 - 4

Tông Ủy Hội Chân Phật Tông