Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Truyện của Nhainhi

Đăng bởi: Nhainhi

5681 - 92 - 21

Phương pháp dạy bảo thai nhi Phật giáo hướng dẫn chúng ta phương pháp, trong

Đăng bởi: Nhainhi

175 - 0 - 4

Tông Ủy Hội Chân Phật Tông. Nếu muốn thỉnh sách vui lòng nhắn tin.

Đăng bởi: Nhainhi

15497 - 24 - 22

các phương pháp trì chú - chú Hoàng Quý Sơn

Đăng bởi: Nhainhi

2 - 0 - 1

3 thứ tài sản quý giá để lại cho con cái: Công đức, trí tuệ và trải nghiệm sống. Có được

Đăng bởi: Nhainhi

4 - 0 - 4

Chính bản thân cuốn sách còn là một "pháp khí" đã được Tôn Sư cùng chư Phật, chư Bồ Tát

Đăng bởi: Nhainhi

6 - 1 - 1

Kinh Quán Thế Âm bồ tát cứu khổ nằm trong Vạn tự chánh tục tạng kinh, ta quen gọi là