Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Truyện của Nhquynhtrn

Đăng bởi: Nhquynhtrn

1050 - 64 - 6

Đoản văn H, SE, OE, BE, HE chủ yếu là về KingdomS

Đăng bởi: Nhquynhtrn

1582 - 109 - 8

Con người đẹp nhất là khi họ có hồi ức Và hồi ức của họ đẹp nhất là khi