Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Truyện của Sauanrang

Đăng bởi: Sauanrang

42272 - 5902 - 58

Fanfic của Identity V/Nhân cách thứ 5 Category: 1x1, Nam x Nam, OOC. Ngọt hay ngược, HE hay BE, cái đó

Đăng bởi: Sauanrang

96947 - 9939 - 54

Fanfic của Identity V/ Nhân cách thứ 5 Pairing: JosAes, dàn phụ có JackNaib, EliVera,... Category: 1x1, HE Tất cả các nhân vật

Đăng bởi: Sauanrang

244 - 27 - 1

Aftertatse/ Dư vị Là một collection những oneshot về IDV của mình. Sẽ có BoyxBoy, GirlxGirl, BoyxGirl, tùy gu, tùy ngày. Couple không

Đăng bởi: Sauanrang

23033 - 2589 - 24

Fanfic của Identity V/Nhân cách thứ 5 Pairing: EliCarl/EliAes, dàn phụ (lại) có JackNaib. Category: 1x1, HE hay SE còn tùy tác