Truyện của Sauanrang

Đăng bởi: Sauanrang

6094 - 436 - 5

Aftertatse/ Dư vị Là một collection những oneshot về IDV của mình. Sẽ có BoyxBoy, GirlxGirl, BoyxGirl, tùy gu, tùy ngày. Couple không

Đăng bởi: Sauanrang

146423 - 19748 - 150

Fanfic của Identity V/Nhân cách thứ 5 Category: 1x1, Nam x Nam, OOC. Ngọt hay ngược, HE hay BE, cái đó

Đăng bởi: Sauanrang

6513 - 943 - 8

An Identity V fanfiction. Pairing: JackNaib only Tag: OOC, angst, HE, 1x1, triggered plots (?), có 1 ít trinh thám Mọi nhân vật

Đăng bởi: Sauanrang

137503 - 13113 - 55

Fanfic của Identity V/ Nhân cách thứ 5 Pairing: JosAes, dàn phụ có JackNaib, EliVera,... Category: 1x1, HE Tất cả các nhân vật

Đăng bởi: Sauanrang

43755 - 4661 - 29

Fanfic của Identity V/Nhân cách thứ 5 Pairing: EliCarl/EliAes, dàn phụ (lại) có JackNaib. Category: 1x1, HE hay SE còn tùy tác