Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Truyện của Tidalsss

Đăng bởi: Tidalsss

4925 - 1201 - 31

chủ yếu là tranh mình vẽ :3 enjoy

Đăng bởi: Tidalsss

106 - 52 - 3

Truyện thuộc về Tidal có countryhumans, ocs + mascot, web-browserhumans ...