Truyện của Tuonglx113

Đăng bởi: Tuonglx113

54607 - 4043 - 40

Truyện kể về main tên Ichijou Kaito rất thông minh và mạnh về thể chất nhưng cậu giấu đi điều