Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Truyện của Vivi_3010

Đăng bởi: Vivi_3010

9939 - 179 - 1

◆ Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh ◆ Raw + Convert: Chitchit, Giáp Dã, Nana Lee (Wikidich) ◆ Edit || Beta: Manh ◆

Đăng bởi: Vivi_3010

2633124 - 66384 - 80

◆ Tác giả: Mộng Tiêu Nhị ◆ Raw: 69shu ◆ Convert: Sakahara ◆ Edit || Beta: Manh (Cộng tác với Mễ và Myniee

Đăng bởi: Vivi_3010

462027 - 16298 - 71

◆ Tác giả: Trà Trà Đáng Yêu ◆ Raw + Convert: Vespertine ◆ Edit || Beta: Manh ◆ Độ dài: 94 chương +

Đăng bởi: Vivi_3010

1666 - 74 - 2

◆ Tác giả: Lương Hạc ◆ Raw + Convert: Vespertine ◆ Edit + Beta: MDL & Manh ◆ Độ dài: 1 phần (11

Đăng bởi: Vivi_3010

11472 - 852 - 7

◆ Tên gốc: Xuyên đến bốn mươi năm sau người yêu biến thành ông già làm sao bây giờ? ◆ Tác

Đăng bởi: Vivi_3010

14068 - 275 - 6

◆ Tác giả: Di Tha Cư Nhiên ◆ Raw + Convert: Reine Dunkeln (Wikidich) ◆ Edit || Beta: Manh ◆ Độ dài:

Đăng bởi: Vivi_3010

6692 - 214 - 1

◆ Tác giả: Tiểu Hoa Miêu ◆ Raw + Convert: Vespertine (Wikidich) ◆ Edit || Beta: Manh ◆ Độ dài: 62 chương

Đăng bởi: Vivi_3010

6628 - 246 - 3

◆ Tác giả: Bạc Yên ◆ Raw + Convert: Wikidich ◆ Edit: Châu ◆ Beta: Manh ◆ Độ dài: 123 chương + 1

Đăng bởi: Vivi_3010

435 - 39 - 4

◆ Tác giả: Phi Cơ Năng Phi ◆ Raw: Reine Dunkeln và Khuynh Tiếu ◆ Edit || Beta: Manh & MDL ◆ Độ

Đăng bởi: Vivi_3010

132013 - 15894 - 87

◆ Tác giả: Cửu Thiên Giáng ◆ Raw: Shuqge ◆ Convert: Bến ◆ Edit || Beta: Manh ◆ Độ dài: 192 chương ◆ Thể loại: