Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Truyện của Vongkat000

Đăng bởi: Vongkat000

529 - 41 - 6

Ở đây Bakugou là THỤ Mik vẫn cho thêm một số nhân vật khác nha có sai chính

Đăng bởi: Vongkat000

599 - 47 - 8

đọc sẽ bik như tên truyện DROP!!