Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Truyện của Voouwuu

Đăng bởi: Voouwuu

11985 - 1344 - 108

Tác giả: Liễm Chu 177 chương Tình trạng: Đang lết...

Đăng bởi: Voouwuu

69729 - 5717 - 101

Tác giả: Dịch Bạch Thủ 70 chương + 30 phiên ngoại Tình trạng: Phiên ngoại đang lê lết vì mình lười...

Đăng bởi: Voouwuu

312 - 25 - 1

바람이 불면

Đăng bởi: Voouwuu

87836 - 6087 - 94

Tác giả: Văn Việt 91 chương + 3 phiên ngoại

Đăng bởi: Voouwuu

48001 - 4636 - 103

Tác giả: Cửu Thập Thất Lang 97 chương + 6 phiên ngoại Tình trạng: Hoàn chính văn